Zdravlje - najveće blago naše dece - naš je cilj

Svakodnevica u radu naše ordinacije

decak1

Usluge

Specijalistički pregled dece uzrasta od rođenja do 18 godina
Sistematski pregledi
Savetovalište za decu
Inhalatorna i injekciona terapija
Obrada rane, previjanje
Patronaža
Kućne posete
Genetičar

genetičar

Pregled genetičara

Retke bolesti
Nasledne bolesti kod dece i fetusa
Mogućnosti dijagnostike naslednih bolesti pre rođenja i nakon rođenja
Praćenje pacijenata sa smetnjama u razvoju

"Genetsko savetovalište"

Informacije o naslednim bolestima (individualni pristup) koje su osnov našeg zdravlja, važne za svakog od nas, a neophodne za buduće mame i tate kod

• supružnika rizične dobi (majka preko 33 godine, otac preko 45 godina)
• porodica gde postoji osoba sa naslednom bolešću ili anomalijom
• porodica sa mrtvorođenom decom, sa više spontanih pobačaja
• porodica sa sterilitetom – vantelesnom oplodnjom
• porodica gde postoje osobe sa smetnjama u razvoju
• trudnica sa hroničnim oboljenjima, izloženih hemikalijama, infekcijama, drogom tokom trudnoće

Pregled pedijatra

Opšti pedijatrijski pregled novorođenčadi, odojčadi, male dece, predškolske i školske dece
Savetovanje za zdravu decu
Inhalaciona terapija
Injekciona terapija
Pulsna oksimetrija

Sistematski pregledi

Praćenje napredovanja deteta u telesnoj masi
Praćenje rasta deteta u dužini /visini
Praćenje psihomotornog razvoja
Saveti za negu, pravilnu ishranu, vakcinaciju i sticanje zdravih životnih navika

Saveti za pravilnu ishranu

Ocena stepena uhranjenosti dece 
Jelovnik za decu sa povećanom telesnom masom i sa različitim hroničnim oboljenjima

Supspecijalistički pregledi

pulmolog
alergolog-imunolog
gastroenterolog
endokrinolog
neonatolog
nefrolog
psiholog
fizijatar
ORL
dermatolog
dečji hirurg

SVAKOG MESECA POPUST OD 10-15 % na neke od usluga
NAZOVITE I ZAKAŽITE NA TELEFONE
066 550 88 00 // 065 870 88 00

Mogućnost grupne i individualne “školice” - edukacije roditelja i dece

Zašto mi?

Biografija

Prof. dr Jadranka Jovanović Privrodski

pedijatar, supspecijalista kliničke genetike i supspecijalista neurologije i psihijatrije razvojnog doba.

Obrazovanje:
     1979. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
     1983. poslediplomske studije – magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
     1987. specijalizacija pedijatrije – pedijatar, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
     1990. supspecijalizacija neurologije i psihijatrije razvojnog doba, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
     1992. doktorska disertacija, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
     2004. supspecijalizacija iz kliničke genetike

Radno-stručno iskustvo sa preko 130 000 pacijenata
1979–1983. godine: Dom zdravlja Srbobran, lekar, Odeljenje pedijatrije
1983–2019. godine: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, lekar, pedijatar, klinički geničar, supspecijalista neurologije i psihijatrije razvojnog doba
      Šef medikogenetskog savetovališta, (5 godina)
      Načelnik Odeljenja medicinska genetike, (5 godna)
      Načelnik Centra za medicinsku genetiku, (4 godine)
      Upravnik Pedijatrijske klinike (11 godina)
      Načelnik Službe za medicinsku genetiku (3 godine)
      Direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (2 godine)
2020. godine Ordinacija iz oblasti pedijatrije-genetike “Prof. dr Privrodski”

Edukativni rad sa oko 4 500 studenata medicine (oko 25 generacija)
     1984–1986. godine nastavnik, Vojno-sanitetska škola
     1983–2019. godine Medicinski Fakultet, Novi Sad:
     1983–1995. asistent u naučnoistraživačkom radu
     1995–2000. docent
     2000–2007. vanredni profesor
     2007. redovni profesor
     2020. predavač, Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

Edukujući generacije studenata medicine na Medicinskom fakultetu ima objavljenih oko 300 radova. Godinama učestvovala u reedukaciji pedijatara u tradicionalnoj Pedijatrijskoj školi Srbije – oblast klinička genetika.
      Urednik udžbenika Pedijatrija za studente medicine (Medicinski fakultet Novi Sad, 2012; 2015; 2020.)
      Autor monografije Utvrđivanje očinstva (Medicinski fakultet, Novi Sad,1993. godine,)
      Koautor knjige Klinička genetika (Medicinski fakultet, Novi Sad, 2020.)
Autor/koautor poglavlja:
     Genetika u pedijatriji u udžbeniku Pedijatrija (Savremena administracija, BGD, 1992.)
     Klinička genetika, Urođeni poremećaji metabolizma, Anamneza i fizički pregled u pedijatriji – u udžbeniku Pedijatrija za studente medicine (Medicinski fakultet, Novi Sad, 2012; 2015; 2020.)
     Klinička genetika u udžbeniku za poslediplomsko usavršavanje lekara Pedijatrija I-II (Akademska misao d.o.o. 2016)

Galerija

Gostovanje u emisiji Moj doktor moje zdravlje

Kontakt

Specijalistička ordinacija za pedijatriju i genetiku
PROF. DR PRIVRODSKI
Dr Ilije Đuričića 2a, 21000 Novi Sad

Telefoni:
+381 66 550 88 00
+381 65 870 88 00
+381 21 270 64 47
ordinacija.privrodski@gmail.com

Radno vreme:
Ponedeljak 10-13h // 16-19h
Utorak 10-13h // 16-19h
Sreda 10-13h // 16-19h
Četvrtak 8-10h
Petak 10-13h // 16-19h
Subota 10-13-h

DOLAZAK PO POZIVU
+381 66 550 88 00
+381 65 870 88 00

Partneri